VOGELS

Kerkuil - 30x24 cm

€ 320 met lijst

€ 270 zonder lijst

Materiaal: paneel

Torenvalk - 24x34 cm

€ 320 met lijst

€ 270 zonder lijst

Materiaal: paneel

Winterkoninkje - 20x30cm

€ 320 met lijst

€ 270 zonder lijst

Materiaal: paneel

Pestvogel - 20x30 cm

€ 320 met lijst

€ 270 zonder lijst

Materiaal: paneel

Watersnip - 30x40 cm

€ 350

Materiaal: linnen 

 

Vlaamse gaai - 30x40 cm

€350

Materiaal: linnen

Ijsvogel - 20x30 cm

Verkocht

Materiaal: paneel

koolmees - 20x30 cm

€ 250

Materiaal: paneel

Korhoen - 30x40 cm

€ 350

Materiaal: linnen 

Ijsvogelvangst - 30x40 cm

€ 420 met lijst

€ 350  zonder lijst

Materiaal: paneel

 

 

Sperwer - 24x30 cm

€ 270

Materiaal: paneel

 

Auteursrechten

Niets van deze schilderijen/foto's mogen worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de kunstenaar.

 

Algemene voorwaarden

Wanneer u een schilderij wilt kopen dan dient de betaling vooraf te geschieden. De verzendkosten zijn gratis.

Het kunstwerk zal op een zorgvuldige manier verpakt worden voor verzending.

Voor de koper of opdrachtgever is het mogelijk om het schilderij op afspraak op te halen. 

In overleg met de  kunstenaar  en de koper/ opdrachtgever is het ook mogelijk dat het kunstwerk gebracht wordt mits de afstand zich binnen 50 km bevindt.

De kunstenaar is niet aansprakelijk voor de schade die is ontstaan aan het schilderij door derden tijdens de verzending van het schilderij.